YAKIN KORUMA GÜVENLİK HİZMETİ

VIP/Yakın Koruma hizmetimizle hedefimiz, herhangi bir açıdan tehdit altında olan bireyleri güvende kılmaktır. Bu bireyler ünlüler, üst düzey yöneticiler, politikacılar, işadamları gibi birbirinden tamamıyla farklı günlük yaşamı ve temposu olan kişiler olabilmekte. Bugüne dek birçok VIP olarak tanımlanabilecek ya da yakın koruma gereksinimi hisseden bireye PRESTİJ VIP GÜVENLİK olarak başarıyla hizmet verdik. Bu hizmeti vermeye, öncelikle kişinin karşı karşıya kalabileceği risk ve tehditleri incelemekle başlarız. Çünkü her müşterimizin risk seviyesinin farklı olduğunu biliriz. Bu incelemenin ardından yakın koruma biriminin sorumluluk ve görevlerini tanımlarız ve onları bu sorumluluk ve görevlere uygun şekilde eğitiriz. Yakın koruma görevlilerimize verdiğimiz eğitimler arasında şunları sayabiliriz: Ateşli silahlar, yakın silahsız dövüş, taktikli araba sürüşü, ilk yardım, refakat, kalabalık içinde perdeleme ve kontrol, elektronik cihazlarla patlayıcı madde kontrolleri. Yakın koruma hizmeti verecek ekiplerimiz, bu eğitimlere ek olarak, bir tesisi veya buluşma yerini korudukları kişi oraya ulaşmadan önce nasıl inceleyeceklerini, giriş ve çıkış noktalarını saptamayı, güvenlik açısından zayıf noktaları tespit etmeyi de öğrenirler. Olası bir saldırganın görevli kılığına girmesini engellemek amacıyla, tesisteki tüm personelle tanışırlar.  Ayrıca bazı korumalarımız radikal bir grubun üyesi olan, tehdit oluşturabileceği düşünülen bir kişinin gözaltından serbest bırakılması gibi uç riskleri de incelemek ve gereken araştırmaları yapmak konusunda eğitim alırlar.  PRESTİJ VIP GÜVENLİK koruma görevlilerinin bir diğer özelliği de iyi iletişim becerileridir. Çoğunlukla yerel polis veya diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaları ve koordinasyon sağlamaları gerektiğinden, iyi iletişim becerisine sahip olmak, PRESTİJ VIP GÜVENLİK açısından elzemdir. PRESTİJ VIP GÜVENLİK koruma görevlileri özel hayata karşı saygılı, mahremiyet konusunda duyarlıdır. Bütün günü korudukları kişi ile beraber geçirdiklerinden, bu özellikleri onları vazgeçilmez kılar.  VIP/Yakın Koruma Hizmet Kapsamı  • Yerel kolluk kuvvetleri ile işbirliği ve koordinasyon • Bomba olasılığına karşı arabaların ve/veya mekânların aranması • Korunma birimlerinin tanımlanması ve eğitimi • Güzergâh planlamaları • Yazılı ve sanal medya takibi • Karşı istihbarat çalışmaları • Önleyici tedbirlerin planlanması • Acil durum planlamaları